Home

Brandweerkazerne aan de Kampweg – Doorn
Als men de geschiedenis van brandbestrijding bekijkt, moet men in Doorn bij de Maartenskerk starten. Uit oude geschriften is bekend dat als de brandbel luidde (de kleine luidklok van de Maartenskerk) alle mannen tussen de 16 en 60 jaar oud paraat moesten zijn. Met leren emmers werd er water uit de dorpsput gehaald om de schade te beperken. Vanaf 1927 werd de kazerne op de Kampweg in gebruik genomen.

De foto toont het materiaal van 1970. Twee DAF’s en de oude opel Blitz. Op de slangentoren van de kazerne stond de sirene. Als er brand was werd een glaasje bij de kazernedeuren ingeslagen en de knop van de sirene in werking gebracht. Als de sirene dan over het dorp heen schalde kwamen (vele dorpsgenoten en) de brandweerlieden naar de kazerne om vervolgens met de brandweerwagens naar de plek des onheils te rijden. Het stille alarm dat vanaf de jaren ’80 kwam, was dus een goede uitkomst om het ramptoerisme te bestrijden. Aan het begin van de jaren ’80 werd op de Kampweg nabij de Vossenweg een modernere kazerne neergezet. tekst Ronald van Barneveld

Stichting Doorns Belang neemt historische brandweerauto onder haar hoede
DOORN Burgemeester Frits Naafs neemt als voorzitter van de Stichting tot behoud van historisch brandweermaterieel Doorn de Opel Blitz in ontvangst van postcommandant Gerrit Hardeman. De overdracht is bij de brandweerkazerne in Doorn.

De Doornse brandweer beschikt sinds 1953 over een brandweerauto,
de Opel Blitz NN-54-89.

Al een aantal jaren maakt de Oranjevereniging Doorn tijdens de Koninginnedag gebruik van deze auto, terwijl de auto ook regelmatig werd gebruikt tijdens de intocht van Sinterklaas.De conditie van de auto gaat hard achteruit. Er dienden zich gebreken aan aan de versnellingbak, de elektrische bedrading heeft z’n beste tijd gehad, er is behoorlijke corrosie aan het chassis en het plaatwerk gaat achteruit. De totale restauratiekosten zijn hoog.

De Stichting Doorns Belang, onder voorzitterschap van de heer mr. H.J.F. Reeringh, was onder voorwaarden bereid tot een substantiële schenking om deze voor Doorn belangrijke auto ook in de toekomst te behouden.
Een voorwaarde voor de schenking was, dat het beheer van de auto wordt ondergebracht bij een stichting. De Stichting tot behoud van historisch brandweer materieel Doorn is momenteel opgericht en staat onder voorzitterschap van burgemeester Naafs. Verder hebben in de stichting zitting: de heer Esveldt (namens de Doornse ondernemers), de heer Schalk (namens de Doornse verenigingen),

de heer Hardeman (namens de Doornse Brandweer) en de heer Veldhuizen (namens de historische vereniging).
Dankzij de schenking is de versnellingsbak inmiddels gerepareerd. De auto is weer rijklaar. Op Koninginnedag genoten tweehonderd kinderen van een ritje.

Donderdag 27 mei draagt de gemeente Utrechtse Heuvelrug de auto officieel over aan de Stichting zodat de restauratie daadwerkelijk kan beginnen. In de toekomst wordt de auto ook beperkt ingezet voor commerciële doeleinden om de jaarlijkse exploitatiekosten te kunnen betalen.